F
A
C
E
B
O
O
K
O klubie » Zarząd »
Zarząd Klubu
Prezes
Emil Gawęda
tel. +48 505 224 729
emil.gaweda@darlowskiecharty.pl
Wiceprezes
Maciej Rudnikowski
tel. +48 604 917 740
maciej.rudnikowski@darlowskiecharty.pl
Sekretarz
 
Małgorzata Mieczkowska
 
malgorzata.mieczkowska@darlowskiecharty.pl
Członek Zarządu
Tomasz Breszka
tel. +48 510 299 055
tomasz.breszka@darlowskiecharty.pl
Członek Zarządu
Karolina Szkatulska
 
karolina.szkatulska@darlowskiecharty.pl
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
Tomasz Szkatulski
tel: +48 501 256 526
tomasz.szkatulski@darlowskiecharty.pl
Zastępca Przewodniczącego
 
Sylwester Wierzbicki
 
 
Członek Komisji
 
Monika Breszka