F
A
C
E
B
O
O
K
Aktualności »
2024-02-23 09:06:39 - Kamila Wojniusz
Wybrano nowy zarząd Darłowskich Chartów

W dniu 22.02.2024 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu Biegacza Darłowskie Charty. Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Darłowo - Radosława Głażewskiego licznie przybyli członkowie klubu spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Na początku sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił ustępujący z funkcji prezesa klubu - Emil Gawęda.

Punktem kulminacyjnym zebrania był wybór nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej na kolejną dwuletnią kadencję. Została również wprowadzona zmiana do statutu klubu - dzięki której w zarządzie zasiada sześć, a nie pięć osób jak to miało miejsce do tej pory.

Zarząd przedstawia się następująco:

  • Prezes - Maciej Rudnikowski
  • Wiceprezes - Kamila Wojniusz
  • Sekretarz - Małgorzata Mieczkowska
  • Członek Zarządu - Tomek Breszka
  • Członek Zarządu - Adrian Kępka
  • Członek Zarządu - Adam Bakalarz

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący - Tomasz Szkatulski
  • Zastępca przewodniczącego - Sylwester Wierzbicki
  • Członek Komisji - Emil Gawęda

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie - dzięki Wam głosowanie mogło się odbyć. 

Dziękujemy dotychczasowemu Prezesowi Emilowi Gawędzie za jego ogromny wkład, zaangażowanie i rozwój klubu przez wszystkie lata, jak również Monice Breszce i Karolinie Szkatulskiej za długoletnie działania w zarządzie. 

Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy.